Menu Menu

Hotline

+6421 286 6868
Học bổng từ New Zealand

Học bổng toàn phần Manaaki New Zealand do trường Đại học Massey quản lý

16-11-2023
5/5 (158 bình chọn)   1102 lượt xem
Học bổng toàn phần Manaaki New Zealand do trường Đại học Massey quản lý
Học bổng Manaaki New Zealand tài trợ toàn bộ học phí, chi phí đi lại và ăn ở được cấp bởi Chương trình Viện trợ New Zealand, được quản lý bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo New Zealand và trực tiếp học tập tại trường Đại học Massey.

Học bổng Manaaki New Zealand được quản lý bởi Đại học Massey

1. Thông tin chung về học bổng Manaaki New Zealand

 • Học bổng Manaaki New Zealand được tài trợ thông qua Chương trình Viện trợ New Zealand và được quản lý bởi Bộ Giáo dục New Zealand (ENZ), hợp tác với Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand (MFAT).

 • Trường Đại học Massey quản lý các học bổng này và cung cấp dịch vụ chăm sóc mục vụ cho sinh viên.

 • Loại hình học bổng: Học bổng Đại học và Sau Đại học

 • Ứng viên có thể đăng ký học bổng: Sinh viên quốc tế

 • Mục đích của học bổng là cung cấp cho người nhận nghiên cứu học thuật để học các kỹ năng mới và tiếp thu kiến ​​thức để hỗ trợ phát triển kinh tế và xã hội của đất nước họ khi bạn trở về nước. Chương trình Viện trợ New Zealand cung cấp học bổng như một phần trong sứ mệnh của chúng tôi nhằm hỗ trợ phát triển bền vững nhằm giảm nghèo và đóng góp cho một thế giới an toàn, công bằng và thịnh vượng hơn. Học bổng được cung cấp trong các lĩnh vực chuyên môn cụ thể phù hợp nhất với nhu cầu phát triển của đất nước sở tại. Điều này là để người nhận có thể góp phần tạo ra sự khác biệt thực sự và tích cực cho đất nước của họ khi họ trở về nước sau khi kết thúc học bổng.

2. Quyền lợi của ứng viên khi đạt học bổng Manaaki New Zealand

 • Toàn bộ học phí trong quá trình học.

 • Trợ cấp sinh hoạt (một khoản trợ cấp) là $531 NZD mỗi tuần. Điều này sẽ giúp trang trải chi phí sinh hoạt cơ bản của một học giả. Nếu bạn bắt đầu chương trình học trực tuyến ở nước bạn, khoản trợ cấp của bạn sẽ được điều chỉnh để phản ánh sự khác biệt về chi phí sinh hoạt trên khắp thế giới.

 • Trợ cấp thành lập là $3000 NZD. Điều này nhằm giúp trang trải chi phí thiết lập ở New Zealand. Ví dụ: bạn có thể sử dụng nó để chi trả chi phí ăn ở, sách giáo khoa hoặc các tài liệu học tập khác.

 • Bảo hiểm y tế khi bạn ở New Zealand.

 • Chi phí dạy kèm lên tới trị giá 1000 đô la New Zealand, để hỗ trợ chi phí dạy kèm bổ sung trong khi bạn đang học nếu cần.

 • Tiền vé máy bay du lịch đến và đi từ đất nước của bạn. Khoản này dành cho chuyến đi từ đất nước của bạn khi bắt đầu nhận học bổng và dành cho chuyến trở về khi kết thúc học bổng của bạn.

 • Bảo hiểm du lịch.

 • Về nhà trong thời gian nhận học bổng của bạn. Học giả học trên 1,6 năm được về nước thăm gia đình. Chúng tôi thường cho phép một hoặc hai chuyến đi, tùy thuộc vào thời gian học bổng của bạn. Tuy nhiên, điều này tùy thuộc vào cài đặt đường viền và các hạn chế khác. 

 • Trợ cấp tái hòa nhập 1000 đô la New Zealand. Điều này nhằm giúp trang trải chi phí thiết lập khi bạn trở về nước.

 • Hỗ trợ chi phí nghiên cứu và làm luận văn cho nhiều sinh viên sau đại học.

 • Phí dạy kèm bổ sung hàng năm lên tới $1000 cho các bằng cấp của sinh viên đại học sau: Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự), Cử nhân Công nghệ Kỹ thuật, Cử nhân Khoa học, Cử nhân Thương mại.

Sinh viên tốt nghiệp Đại học Massey với học bổng Manaaki New Zealand đều có việc làm ổn định

3. Điều kiện đăng ký học bổng Manaaki New Zealand

Để nộp đơn xin học bổng, bạn phải đáp ứng tất cả các tiêu chí đủ điều kiện:

3.1. Yêu cầu về độ tuổi đăng ký học bổng Manaaki New Zealand

 • Để đăng ký Học bổng Manaaki New Zealand, bạn phải từ 18 tuổi trở lên khi bắt đầu nhận học bổng. Điều này có nghĩa là nếu bạn 17 tuổi khi nộp đơn, bạn phải đủ 18 tuổi trước khi bắt đầu nhận học bổng trong học kỳ một.

 • Ngoại lệ đối với Samoa: Người nộp đơn đăng ký tham gia Quỹ Samoa có thể đủ 17 tuổi khi bắt đầu nhận học bổng.

 • Không có giới hạn độ tuổi cao hơn cho người nộp đơn. Tuy nhiên, chúng tôi ưu tiên những ứng viên dưới 40 tuổi.

3.2. Yêu cầu về kinh nghiệm làm việc để đăng ký học bổng Manaaki New Zealand

 • Những người nộp đơn xin học bổng Sau Đại học và những người đã học xong Trung học hơn 3 năm trước phải có kinh nghiệm làm việc liên quan. Kinh nghiệm làm việc có thể được trả lương, không lương hoặc tự nguyện và phải đáp ứng các tiêu chí sau: Một năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian (tức là 30 giờ trở lên mỗi tuần), HOẶC Hai năm kinh nghiệm làm việc bán thời gian (tức là lên tới 29 giờ mỗi tuần).

 • Trong quá trình lựa chọn, ưu tiên dành cho những ứng viên chứng minh được khóa học đề xuất của họ phù hợp với kinh nghiệm làm việc hiện tại của họ như thế nào. Chúng tôi ưu tiên những ứng viên sẽ tiếp tục làm việc trong lĩnh vực công việc hiện tại sau khi họ hoàn thành học bổng. Có một ngoại lệ dành cho học sinh mới ra trường và sinh viên đại học năm thứ nhất. Hai loại người nộp đơn xin học bổng này không cần kinh nghiệm làm việc: Ứng viên đang học năm cuối cấp Trung học, HOẶC Ứng viên đang học năm đầu tiên của chương trình đại học được bắt đầu vào năm học ngay sau khi hoàn thành chương trình Trung học.

 

3.3. Yêu cầu về đóng góp cho quốc gia đối với ứng viên đăng ký học bổng Manaaki New Zealand

 • Mục đích của Học bổng Manaaki New Zealand là đầu tư vào giáo dục công dân từ các nước đang phát triển, giúp họ có tác động tích cực đến sự phát triển của đất nước bằng cách chia sẻ các kỹ năng và kiến ​​thức mới thu được khi nhận học bổng. Chúng tôi kỳ vọng các học giả sẽ đóng góp vào sự phát triển kinh tế hoặc xã hội của đất nước họ trong ít nhất hai năm sau khi hoàn thành chương trình học bổng. Chúng tôi cũng chỉ chọn những học giả đã sống ở quê hương của họ trong 2 năm trước khi nộp đơn xin học bổng. Ưu tiên lựa chọn những ứng viên có thể mô tả rõ ràng trong mẫu đơn đăng ký của họ, cách họ sẽ cải thiện sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước sau khi nhận được học bổng.

3.4 Yêu cầu về học thuật và tiếng Anh đối với ứng viên đăng ký học bổng Manaaki New Zealand 

 • Những người xin học bổng thành công phải đáp ứng cả yêu cầu đầu vào về học thuật và yêu cầu về tiếng Anh do mỗi cơ sở giáo dục xác định. Kiểm tra xem bạn có đáp ứng yêu cầu đầu vào về học thuật và yêu cầu tiếng Anh không.

 • Là một phần của quy trình đăng ký Học bổng Manaaki New Zealand, bạn cần chọn cơ sở giáo dục ưa thích và các khóa học ưa thích. Những người nộp đơn xin học bổng không cần phải nộp đơn xin nhập học vào cơ sở giáo dục và khóa học ưa thích của họ cho đến khi họ được thông báo rằng họ là ứng viên ưu tiên nhận học bổng. Tuy nhiên, những người nộp đơn xin học bổng cần kiểm tra xem họ có khả năng đáp ứng các yêu cầu học tập tối thiểu và trình độ tiếng Anh tối thiểu cần thiết cho các khóa học của họ hay không. Yêu cầu đầu vào khóa học do tổ chức giáo dục bạn chọn đặt ra, vì vậy bạn phải kiểm tra các yêu cầu đầu vào tối thiểu trên trang web của họ trước khi nộp đơn xin học bổng.

 • Ứng viên tiến sĩ nên tìm người giám sát càng sớm càng tốt: Ngay từ giai đoạn đầu, những người xin học bổng Tiến sĩ nên tìm kiếm và gửi email cho những người hướng dẫn Tiến sĩ phù hợp tại các trường đại học New Zealand. Những người xin học bổng Tiến sĩ lọt vào vòng phỏng vấn sẽ cần cung cấp bằng chứng tại cuộc phỏng vấn rằng họ đã có được người giám sát hoặc đang thảo luận tích cực với người giám sát tiềm năng.

 • Trình độ tiếng Anh tổng quát dự kiến ​​cho nghiên cứu sau đại học và đại học: Mỗi trường đại học hoặc cơ sở giáo dục đặt ra mức độ tiếng Anh tối thiểu bạn cần cho các khóa học ưa thích của mình, vì vậy hãy kiểm tra trang web của họ. Nói chung, để học lấy bằng sau đại học, bạn phải có ít nhất:

               + Điểm IELTS tổng thể là 6.5 và không có kỹ năng nào dưới 6.0

               + Điểm TOEFL là 90 trong bài kiểm tra trên internet với điểm viết là 21

               + Điểm PTE Academic tổng thể là 58 và không có kỹ năng giao tiếp nào dưới 50

               + Tổng điểm tiếng Anh học thuật Cambridge (nâng cao) là 176 và không có kỹ năng nào dưới 169.

 • Nói chung, để học lấy bằng Đại học tại trường Massey, bạn phải có ít nhất:

               + Điểm IELTS tổng thể là 6.0 và không có kỹ năng nào dưới 5.5

               + Điểm TOEFL là 80 trong bài kiểm tra trên internet với điểm viết là 21

               + Điểm PTE Academic tổng thể là 50, không có kỹ năng giao tiếp nào dưới 42

               + Tổng điểm tiếng Anh học thuật Cambridge (nâng cao) là 169 và không có kỹ năng nào dưới 162.

>>> Xem thêm: Giới thiệu về trường Đại học Massey, New Zealand

4. Cách ứng tuyển học bổng Thạc sĩ Nghiên cứu của trường Đại học Massey

​Nếu bạn có mong muốn xét học bổng này của trường Đại học Massey và du học các bậc Đại học và Sau Đại học tại trường này, bạn cần phải chuẩn bị hồ sơ xin học bổng và đơn đăng ký tham gia xét học bổng của trường và gửi về địa chỉ của trường trước ngày đóng đơn đăng ký. Nếu bạn còn lo lắng và băn khoăn về hồ sơ của mình, vui lòng liên hệ DU HỌC ĐỊNH CƯ NZ. Chúng tôi là đối tác giáo dục chiến lược và quan trọng của trường Đại học Massey và hàng năm chúng tôi gửi rất nhiều sinh viên theo học các hệ Đại học và Sau Đại học tại đây. Vì vậy, chúng tôi tin tưởng rằng sẽ hỗ trợ bạn apply học bổng, tư vấn lộ trình du học định cư New Zealand, lựa chọn ngành nghề phù hợp với xu hướng, nhu cầu và điều kiện tài chính của bạn:

 • Chúng tôi có Giám đốc điều hành là người Việt Nam - cô Snow Nguyễn hiện đang sinh sống và làm việc tại New Zealand, là người có rất nhiều kinh nghiệm trong việc hỗ trợ du học, làm việc và định cư NZ.

 • Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia cố vấn di trú được cấp phép hành nghề luật di trú tại New Zealand với nhiều năm kinh nghiệm.

 • Chúng tôi có đội ngũ hướng dẫn và kiểm tra hồ sơ cẩn thận, chỉ ra cho bạn những điểm cần bổ sung và sắp xếp đầy đủ giấy tờ, hoàn thiện từng bước trước khi nộp lên Sở Di trú.

 • Chúng tôi làm việc bằng chữ TÂM, hành động bằng chữ TẦM, luôn đặt hồ sơ của khách hàng là ưu tiên hàng đầu với lệ đỗ visa cao gần như tuyệt đối!

 • Chúng tôi có văn phòng đại diện được đặt ở vị trí trung tâm của thành phố Auckland CBD, New Zealand với đầy đủ tiện nghi, bãi đỗ xe dưới hầm và xung quanh. Thuận tiện cho khách hàng đến gặp gỡ, trao đổi, trình bày và được tư vấn trực tiếp.

CÁCH THỨC LIÊN HỆ:  

Điện thoại: +6421 286 6868

Zalo: +6421 286 6868

Facebook: Snow Visa

Fanpage: Du học Định cư NZ

Youtube: Snow Nguyen

Email: snow@duhocdinhcunz.com - snow@pathways2success.co.nz

Địa chỉ: 155 Fanshawe Street, Auckland CBD, Auckland 1010  

 

Bài viết được xem nhiều
Giới thiệu về Snow Nguyễn
Giới thiệu về Snow Nguyễn

02-02-2023

Snow Nguyễn hiện là Giám đốc Điều hành của DU HỌC ĐỊNH CƯ NZ. Với kinh nghiệm dày dặn trong việc hỗ trợ hồ sơ du học, Visa, và định cư New Zealand, cô tự tin đem đến sự hài lòng, chất lượng và uy tín nhất cho khách hàng khi đến với công ty. Đồng thời là một người Việt có nhiều kinh nghiệm trong phát triển và quản lý nhiều doanh nghiệp tại New Zealand và đại diện ưu tú của cộng đồng người Việt tại đảo quốc này, Snow luôn sẵn lòng chia sẻ những thông tin bổ ích về New Zealand đến tất cả mọi người.
Giới thiệu về công ty DU HỌC ĐỊNH CƯ NZ
Giới thiệu về công ty DU HỌC ĐỊNH CƯ NZ

05-02-2023

DU HỌC ĐỊNH CƯ NZ là công ty uy tín hàng đầu về hỗ trợ các thủ tục, hồ sơ du học, visa và định cư New Zealand cho các khách hàng người Việt Nam, hỗ trợ các doanh nghiệp đăng ký Accreditation, Job Check thành công. Đến với DU HỌC ĐỊNH CƯ NZ, bạn sẽ được hỗ trợ bởi giám đốc điều hành là người Việt Nam là cô Snow Nguyễn và đội ngũ chuyên gia cố vấn di trú được cấp phép hành nghề Luật Di trú tại NZ và Úc.
Định cư diện tay nghề NZ theo thang tính 6 điểm
Định cư diện tay nghề NZ theo thang tính 6 điểm

09-08-2023

Ngày 9/10/2023 tới đây, Sở Di trú chính thức mở xét duyệt hồ sơ Định cư diện tay nghề theo cách tính 6 điểm. Sự thay đổi này đã giúp cho những người lao động nước ngoài có nhiều cơ hội hơn trong việc định cư tại New Zealand và thúc đẩy kinh tế xã hội tại New Zealand.
 NZQA là gì? Điều kiện, lý do thẩm định bằng cấp NZ mới nhất 2023
NZQA là gì? Điều kiện, lý do thẩm định bằng cấp NZ mới nhất 2023

18-08-2023

NZQA là cơ quan đánh giá bằng cấp của bạn được xếp loại ở mức độ bằng cấp nào tại NZ. Có ba lý do chính để thẩm định bằng cấp NZQA đó là phục vụ cho việc đi học tại New Zealand, hai là phục vụ cho tìm việc đúng chuyên ngành và cuối cùng là phục vụ cho việc định cư diện tay nghề theo thang tính 6 điểm SMC.
Permanent Resident Visa NZ - những quyền lợi hấp dẫn
Permanent Resident Visa NZ - những quyền lợi hấp dẫn

14-03-2023

Permanent Resident Visa NZ là visa cho phép bạn có thể tự do đi lại trong và ngoài New Zealand, được tham gia vào bầu cử, được hỗ trợ về mặt nhà ở, giáo dục, y tế, việc làm, trợ cấp xã hội...để mang đến một cuộc sống chất lượng với mức sống cao.
Có bằng Đại học làm thế nào để định cư diện tay nghề NZ 6 điểm
Có bằng Đại học làm thế nào để định cư diện tay nghề NZ 6 điểm

18-08-2023

Gần đây, chính phủ New Zealand đã ban hành một chính sách mới về Định cư diện tay nghề NZ theo cách tính 6 điểm. Nếu bạn có bằng Đại học/Sau Đại học và đang làm việc có kỹ năng dưới sự bảo lãnh của chủ lao động tại NZ thì bạn có thể định cư NZ theo nhiều cách.
Bài viết liên quan
Học bổng siêu HOT cho chương trình Dự bị tại trường Auckland University of Technology
Học bổng siêu HOT cho chương trình Dự bị tại trường Auckland University of Technology

03-07-2024

Chương trình Dự bị Đại học Foundation Course là chương trình hỗ trợ các bạn học sinh THPT chưa đủ điều kiện đầu vào của các trường Đại học tại New Zealand có cơ hội học tập tại các trường Đại học sau khi hoàn thành khoá học Dự bị. Các học bổng hỗ trợ chi phí học tập tại AUT sẽ là chìa khoá để các bạn học sinh tự tin hơn trên con đường học tập của mình.
Học bổng lên đến $15,000 tại Đại học Massey năm 2024 - TOP 1 trường đào tạo ngành Kinh doanh tại NZ
Học bổng lên đến $15,000 tại Đại học Massey năm 2024 - TOP 1 trường đào tạo ngành Kinh doanh tại NZ

30-05-2024

Khám phá học bổng siêu HOT tại trường Đại học Massey - TOP 1 New Zealand về đào tạo nhóm ngành kinh doanh. Đặc biệt, là ngôi trường với nhiều sinh viên quốc tế theo học, Đại học Massey hàng năm tung ra nhiều học bổng hấp dẫn dành cho sinh viên các nước tham gia học tập tại đây. Năm học 2024 - 2025 chào đón với nhiều học bổng, đặc biệt cơ hội nhận được học bổng lên đến $15,000.
Top 5 học bổng tại University of Otago 2024 - Cơ hội học bổng lên đến $50,000
Top 5 học bổng tại University of Otago 2024 - Cơ hội học bổng lên đến $50,000

10-05-2024

Đại học Otago, TOP 1% trường Đại học trên thế giới theo QS World University Rankings 2024 đạt chuẩn 5 star-plus (QS Global University Performance Ratings) vừa tung ra nhiều học bổng SIÊU HOT, SIÊU CHẤT LƯỢNG năm 2024 - 2025 dành cho sinh viên quốc tế theo học các bậc học tại trường.
Top 5 học bổng siêu HOT 2024 của Đại học Auckland - Top 1 trường Đại học ở New Zealand
Top 5 học bổng siêu HOT 2024 của Đại học Auckland - Top 1 trường Đại học ở New Zealand

01-05-2024

University of Auckland là trường lâu đời và uy tín tại New Zealand. Trường xếp thứ 68 trên thế giới theo QS Graduate Employability Rankings năm 2024, đứng đầu tại New Zealand về tỷ lệ sinh viên có việc làm 97% sau khi ra trường năm 2022. Các học bổng giá trị và đa dạng các chương trình học sẽ là chìa khoá quan trọng cho du học sinh quốc tế tiếp cận những nền giáo dục phát triển tại New Zealand.
Học bổng $15,000 chương trình Master of Engineering Practice của trường Đại học Waikato
Học bổng $15,000 chương trình Master of Engineering Practice của trường Đại học Waikato

29-02-2024

Học bổng lên đến $15,000 cho chương trình Master of Engineering Practice tại trường Waikato mang theo cả gia đình, cơ hội việc làm và định cư lớn. Partner được cấp visa đi làm việc tự do và con cái được học miễn phí đến năm 18 tuổi.
Học bổng Chính phủ NZ (NZSS) 50% học phí dành cho học sinh Trung học ở Việt Nam
Học bổng Chính phủ NZ (NZSS) 50% học phí dành cho học sinh Trung học ở Việt Nam

26-01-2024

Học bổng Chính phủ New Zealand 50% học phí chính thức mở dành cho các học sinh Trung học tại Việt Nam có cơ hội học tập, khám phá và trải nghiệm môi trường giáo dục New Zealand. Học bổng này cho phép học sinh học tập tại 1 trong 18 trường học nổi tiếng và danh giá của New Zealand.
Học bổng toàn phần Manaaki của Chính phủ New Zealand
Học bổng toàn phần Manaaki của Chính phủ New Zealand

25-01-2024

Học bổng toàn phần Manaaki New Zealand là chương trình học bổng thường niên của Chính phủ New Zealand cung cấp cho các sinh viên ở các nước đang phát triển như Việt Nam có cơ hội được học tập tại một môi trường quốc tế.
Học bổng Master of Digital Business lên đến $15.000 tại Đại học Waikato
Học bổng Master of Digital Business lên đến $15.000 tại Đại học Waikato

25-01-2024

Master of Digital Business là Thạc sĩ Kinh doanh Kỹ thuật số. Đây là một trong những ngành của Đại học Waikato nổi bật tại Đại học Waikato, ngôi trường được xếp thứ nhất ở New Zealand về đào tạo thạc sĩ mảng Kinh doanh Điện tử và Tiếp thị Kỹ thuật số. Chương trình này cho phép bạn mang theo cả gia đình và có nhiều cơ hội việc làm và định cư tại New Zealand.
Học bổng Thạc sĩ Nghiên cứu của trường Đại học Massey
Học bổng Thạc sĩ Nghiên cứu của trường Đại học Massey

16-11-2023

Trường Đại học Massey cấp học bổng Thạc sĩ cho sinh viên quốc tế. Sinh viên có thể lựa chọn học bổng toàn thời gian và bán thời gian với trị giá lên đến $25.000 NZD.
Học bổng trị giá $10.000 của trường Đại học Auckland
Học bổng trị giá $10.000 của trường Đại học Auckland

16-11-2023

Học bổng trị giá $10.000 NZD dành cho sinh viên các nước ASEAN có thành tích học tập cao của trường Đại học Auckland. Đối tượng xét học bổng là những sinh viên có nhu cầu theo học các chương trình Đại học và Sau Đại học của trường Đại học Auckland.
Bình luận
Đăng ký tư vấn
Gửi ngay


PATHWAYS 2 SUCCESS LIMITED

Điện thoại:  +6421 286 6868

Email : snow@duhocdinhcunz.com

snow@pathways2success.co.nz

Địa chỉ: 155 Fanshawe Street, Auckland CBD, Auckland 1010, New Zealand

ĐẠI DIỆN PATHWAYS 2 SUCCESS LIMITED

SNOW NGUYEN

Facebook: Snow Visa

Youtube: Snow Nguyen

Zalo: Snow Nguyen

To top
messenger icon
call icon